Vizuálna identita

Cieľom vytvorenia jednotnej vizuálnej identity (corporate identity) je navrhnúť a definovať grafický motív a štýl, ktorý sa dá aplikovať na všetky komunikačné materiály tak, aby došlo k zjednoteniu vizuálnej stránky komunikácie medzi spoločnosťou, jej zamestnancami a predovšetkým aj jej klientmi. Hlavným výstupom grafickej identity je predanie design manuálu, ktorý špecifikuje aplikovanie grafického motívu, farebnosti, typu písma (fontu) a mnohé ďalšie.

Do grafickej vizuálnej identity zaraďujeme všetky firemné, propagačné i marketingové materiály od vizitiek, dopisných papierov, emailových podpisov, až po webové stránky a online prezentácie. Cena vytvorenia novej, alebo úprava (redesign) stávajúcej vizuálnej identiy vychádza predovšetkým z rozsahu a Vašich požiadaviek, ktoré je potrebné definovať. Hlavným faktorom pri určení konečnej ceny je počet požadovaných návrhov, časová náročnosť na ich vytvorenie a predovšetkým počet grfaikov, ktorí sa budú zakázke venovať. Grafický návrh novej vizuálnej identity je časovo náročnejšia záležitosť a termín realiácie sa pohybuje do 14 dní.
Všetko
Tvorba loga
Vizuálna identita
Firemné tlačoviny
Obalový design
Grafický návrh webu

Vizuálna identita
CLOUD 150

Cloud je technológia, ktorá uľahčí vaše podnikanie a ochráni vaše dáta. IT vo firmách chápu ako…

Tvorba loga poisťovňa Colonnade

Colonnade je novým, ale silným hráčom s bohatými skúsenosťami na poli poisťovníctva v celom regióne…

Výberové konanie
vizuálnej identity
mesta

Zúčastnili sme sa výberového konania na dodávateľa nového loga a vizuálnej identity pre mesto Ústí…

Produktový katalog CLEARVIEW

Spoločnosť CLEARVIEW, ktorá je britským výrobcom krbových kachlí v tradičnom štýle, nám zadala…

Obalový design
Crystalite Bohemia

Originálny a moderný obalový design - desiatky obalov, stovky fotiek a tisíce hodín.... Spoločnosť…

Grafický návrh
internetového portálu

Pre cestovnú kancelár Livingsotne sme vytvorili grafický návrh nového internetového portálu. S…

Grafický návrh eshopu
iMi Partner

Pre iMi Partner, a.s. sme vytvorili grafický návrh internetového obchodu. Spoločnosť exportuje…

Logo pre technologickú spoločnosť SVS FEM

Vytvorili sme nové firemné logo pre SVS FEM s.r.o., ktorá sa od roku 1991 špecializuje na výpočty…

Vizuál pre advokátnu
kanceláriu VIVID LEGAL

Grafický vizuálny štýl pre mladú a dynamickú advokátnu kanceláriu VIVID LEGAL.

GRAFICKÁ VIZUÁLNA IDENTITACieľom vytvorenia jednotnej vizuálnej identity (corporate identity) je navrhnúť a definovať grafický motív a štýl, ktorý je možné aplikovať na všetky komunikačné materiály tak, aby došlo k zjednoteniu vizuálnej stránky komunikácie medzi spoločnosťou, jej zamestnancami a predovšetkým jej klientmi.

Do grafickej vizuálnej identity zaraďujeme všetky firemné, propagačné i marketingové materiály od vizitiek, dopisných papierov, emailových podpisov, až po webové stránky a online prezentácie.

Správne používanie vizuálnej komunikácie vzbudzuje medzi klientmi a zamestnancami pocit ucelenosti a tým zaručuje jednotné vystupovanie, ktoré buduje profesionálny image a dôveryhodnosť služieb i produktov spoločnosti.

Hlavným výstupom pri návrhu vizuálnej identity je vytvorenie a predanie design manuálu, ktorý definuje použitie grafického motívu v praxi.


DESIGN MANUÁL


Design manuál je predovšetkým prvým krokom k systematickému budovaniu jednotného vizuálneho štýlu. Správné používanie loga a corporate identity vzbudzuje medzi klientmi i zamestnancami pocit ucelenosti a tým zaručuje jednotné vystupovanie, ktoré buduje profesionálny image a dôveryhodnosť služieb i produktov spoločnosti.

OBSAH DESIGN MANUÁLU:


• úvodná časť

• pravidlá k užívaniu vizuálnej identity
• aplikácia motívu
• definícia firemného písma / zástupné písmo
• definícia firemnej farebnosti CMYK, PANTONE, RGB
• popis tvorby firemných tlačovín a aplikácia motívu- vizitka / aplikácia ďalšieho mena

- dopisný papier/ sloha / brožúra / obálka
- e-mailový podpis / aplikácia ďalšieho mena
- faktúra / zmluva
- šablóna word / šablóna PowerPoint
- taška / razítko / vlajka
- označenie budovy / značenie orientačného systému
- polep vozového parku
- potlač firemnej košele / trička