Postup realizácie
tvorby nového loga

 

Pre bližšiu predstavu o priebehu spolupráce si Vám dovoľujeme rozpísať jednotlivé kroky, ktoré vychádzajú z mnohoročných skúseností pri vytváraní nového loga.


Aby sme pre Vás vytvorili perfektné logo a zjednotili vizuálny štýl, je nutné dodržať jednotlivé na seba nadväzujúce kroky a predovšetkým zjednotiť čo najviac podkladov týkajúcich sa firmy, produktov, služieb a všetkých potrebných informácií.

 

Fáza 1 - Príprava

Spolupráca

Celým procesom spolupráce Vás bude sprevádzať náš projektový manažér, ktorý zaistí hladký priebeh realizácie. Kompletnú realizáciu nového loga a vizuálnej identity s Vami preberie na osobnej schôdzke alebo formou konferenčného hovoru.

Zadanie projektu

Upresníte nám svoje požiadavky a poviete nám, čo od nového loga očakávate. My navrhneme ideálne riešenie. Dohodneme sa tak na rozsahu a technickom prevedení.

Cenová ponuka

Akonáhle sa společne dohodneme na rozsahu zákazky bude Vám obratom zaslaná cenová ponuka s termínom realizácie. Cena nového loga sa odvíja od náročnosti (počtu návrhov, korektúr a celkového počtu grafikov, ktorí sa zákazke venujú). Ďalším ukazovateľom ceny je rozsah predaných manuálov a príprava podkladov k registrácii ochrannej známky loga.

Zmluva o dielo

Po odsúhlasení cenovej ponuky Vám pošleme návrh zmluvy o dielo vrátane príloh obsahujúcich špecifikáciu diela, časový harmonogram, jednotlivé termíny a technickú špecifikáciu.

Termín realizácie

Štandardne sú termíny k vytvoreniu novej vizuálnej identity nastavené nasledovne: 

- analýza projektu (4 dni)
- ručné náčrty symbolu loga (3 dni)
- vektorizácia symbolov (2 dni)
- výber vhodnej typografie (4 dni)
- interné konzultácie tímu (2 dni)
- rozpracovanie grafických návrhov (4 dni)
- príprava prezentácie (2 dni)
- odoslanie prezentácie
- korektúry a zapracovánie spätnej väzby (3 dni)
- príprava k predaniu dokumentácie (3 dni)

*Uvedené sú pracovné dni.

Fakturácia 1/3

Pri podpise zmluvy Vám bude automaticky vygenerovaná proforma faktúra vo výške 1/3 z celkovej čiastky projektu. Dňom úhrady štartuje realizácia projektu. Táto čiastka slúži aj ako skicovné v prípade výberového konania.

Fáza 2 - Realizácia

Zadanie projektu do 321 INTRA

Kompletná komunikácia aj jednotlivé termíny sú detailne archivované v našom projektovom systéme, ku ktorému máte neustály prístup. Prostredníctvom intranetového systému môžete s nami komunikovať, zdieľať podklady a zadávať jednotlivé korektúry.

Podklady / dotazník

Základom úspešnej realizácie každého projektu je zhromaždenie všetkých potrebných informácií o Vašej spoločnosti, medzi ktoré patrí definícia cieľovej skupiny, konkurencie a pôsobnosti. Ak budete chcieť niektoré body bližšie špecifikovať pošleme Vám projektový dotazník.

Analýza V nadväznosti na predanie podkladov sa pustíme do podrobnej analýzy projektu. Obvykle se zameriavame na:

- analýzu podkladov / rozsahu
- analýzu firemných služieb a produktov
- analýzu cieľovej skupiny
- analýzu konkurencie
Ručné náčrty Tvorbu loga spravidla začíname ručnými náčrtmi symbolu loga.
Vektorizácia loga do kriviek

Ďalším krokom je vektorizácia symbolov.

Typografia

Okrem veľkosti znaku sa zameriavame na dalšie charakteristiky, ktoré odlišujú rôzne písma. Záleží na použitom type písme, ale aj na hrúbke, sklone a šírke znaku.

Interné korektúry

Pri výbere vhodnej typografie a interných korektúrach tímu s art directorem rozpracujeme grafické návrhy nového loga.

Prezentácia

Prezentácia prebieha podľa dohody formou osobnej schôdzky, prípadne formou interaktívnej prezentácie v PDF.

Korektúry

Korektúry a zapracovania spätnej väzby z Vašej strany.

Fakturácia

Ak ste s koncepciou a finálnym výstupom spokojní, vystavujeme konečnú faktúru.

Fáza 3 - Predanie

Predanie

Obdržíte od nás kompletný balíček všetkých formátov nového loga (ai, pdf, eps, png, jpg). Súčasťou je aj predanie licencie výhradného užitia a príprava podkladov k žiadosti o registráciu ochrannej známky a základný logo manuál, ktorý obsahuje definície farebnosti CMYK, PANTONE, RGB, čierno-bielu variantu, špecifikáciu ochrannej zóny

Kompletné dáta sú predané na FLASH USB disku.

Registrácia loga Cena zahŕňa kompletné vytvorenie loga vrátane registrácie do svetovej logobanky Brands of the World™ a návrh odvodených dvoch variant loga, návrh logotypu vrátane dodatku (claimu) a príprava podkladov k registrácii ochrannej známky.
Príprava manuálov Logo manuál definuje základné varianty použitia loga, farebnosť, písmo a všetky možnosti manipulácie a koordinácie so značkou. Slúži na presnejšiu komunikáciu nielen v rámci firmy, ale aj pre externých dodávateľov reklamy či reklamné agentúry. Udržuje tak presné povedomie o značke vo vzťahu k zákazníkom.

Design manuál je predovšetkým prvým krokom k systematickému budovaniu jednotného vizuálneho štýlu. Správne používanie loga a corporate identity pôsobí na klientov aj zamestnancov ucelene a zaručuje tým jednotné vystupovanie, ktoré buduje profesionálny image a dôveryhodnosť služieb i produktov.

Súhlasíte s postupom
a chcete zadať nový projekt?

Grafické štúdio

FAQ Grafické štúdio

Kým spolu začneme tvoriť nový projekt všetko si na začiatku premyslíme a starostlivo naplánujeme. Využívame analytické nástroje, ktoré nám pomôžu pri strategickom rozhodovaní a rešerši

 • Kto je Vašou konkurenciou.
 • Aký o sebe vytvára verejný obraz.
 • Aká je ich marketingová stratégia.
 • Aké technológie a postupy využíva.
 • Na akých zákazníkov sa zameriava.
 • Akým spôsobom s nimi komunikuje.
 • V čom si navzájom konkurujete.
 • V čom sa od vás konkurencia líši.

S čím nám pomôžete?

 • Vy samozrejme viete najlepšie, aké sú špecifiká Vašej konkurencie.
 • My sa na to zase dokážeme pozrieť z iného hľadiska.
 • Dajme naše skúsenosti dohromady a spoločne dosiahneme lepšie výsledky.
 • Budeme radi za Vaše podnety, názory a informácie.
 • Vrátane referencií, ktoré sa Vám páčia, ktoré Vás oslovili a zaujali.
 • To nám umožní lepšie naplniť Vaše predstavy a očakávania.

Prečo je to potrebné?

 • Správny odhad cieľovej skupiny je veľmi dôležitým nástrojom pre zvolenie vhodného grafického štýlu
 • Má pôsobiť tradične, solídne a dôveryhodne?
 • Alebo dynamicky, sviežo a mladistvo?
 • Jednoducho, minimalisticky, nadčasovo?
 • Alebo luxusne, atraktívne, či konzervatívne?
 • To všetko záleží na tom, kto sú Vaši zákazníci.
 • Nedívejte sa preto na to z pohľadu páči/nepáči.
 • Myslite na svojich zákazníkov.

S čím nám pomôžete?

 • Vy samozrejme viete najlepšie, aké sú špecifiká Vašej cieľovej skupiny.
 • My sa na to zase dokážeme pozerať z iného hľadiska.
 • Dajme naše skúsenosti dohromady a spoločne dosiahneme lepšie výsledky.
 • Budeme radi za Vaše podnety, názory a informácie.
 • Vrátane referencií, ktoré sa Vám páčia, ktoré Vás oslovili a zaujali.
 • Ktoré nám umožnia lepšie naplniť Vaše predsatvy a očakávania.

O čo ide?

Pri práci s farebnosťou logotypu je treba rešpektovať jej presný odtieň. Firemné farby sú kodifikované pomocou farebnej škály PANTONE. Týmto priamym farbám zodpovedajú sútlačové farby v systéme CMYK a ostatných farebných systémoch.

Jednofarebné prevedenie logotypu sa aplikuje iba v prípade, kedy nie je možné z technických dôvodov reprodukovať farebne. Povolené farebné podoby sú pozitívne i negatívne.

Prečo to potrebujete?

 • Nechávate si u nás spracovať nové logo?
 • A nechcete si priplatiť za kompletný logo manuál?
 • Po pár rokoch sa môže stať, že už nebudete mať ako dohľadať použitú farebnosť.
 • Napr. si budete chcieť nechať vytvoriť firemný vizuálny štýl.
 • Alebo si budete chcieť nechať vyrobiť propagačné materiály vo firemných farbách.
 • V tlačovom centru sa Vás budú pýtať na presnú farebnosť Vášho loga.
 • Z tohto dôvodu je dobré mať dokument s týmito informáciami.

Základná príručka, ktorá definuje prácu s logom sa nazýva logo manuál. Design manuál rieši predovšetkým prácu s doprovodnou grafikou (grafickým prvkom), ktorý je aplikovaný v rámci jednotnej grafickej identity. Spojením týchto dvoch manuálov vzniká grafický manuál.

Logo manuál

Súčasťou tvorby loga je logo manuál, príručka, ktorá definuje základné varianty použitia loga, farebnosť, písmo a všetky možnosti manipulácie a koordinácie so značkou. Slúži pre presnejšiu komunikáciu nielen v rámci firmy, ale i pre externých dodávateľov reklamy či reklamné agentúry.

 • definícia farebnosti CMYK, PANTONE, RGB
 • čierno-biely variant
 • ochranná zóna
 • minimálna veľkosť loga
 • zakázané varianty
 • pravidlá aplikácie sloganu (claimu)
 • definícia firemných písiem
 • sieťový rozkres
 • aplikácia na farebné pozadie
 • aplikácia na fotografiu
 • tvarové varianty symbolu / farebné varianty symbolu
 • kombinácie s inými značkami
 • definícia svetelné loga / gravírované loga / rezaná grafika

Design manuál

Narozdiel od logo manuálu samotný design manuál rieši predovšetkým prácu s grafickým prvkom, ktorý je aplikovaný v rámci jednotnej grafickej identity (corporate identity).  Design manuál je predovšetkým prvým krokom k systematickému budovaniu jednotného vizuálneho štýlu. Správne používanie loga a corporate identity pôsobí na klientov i zamestnancov ucelene a zaručuje tým jednotné vystupovanie, ktoré buduje profesionálny image a dôveryhodnosť služieb i produktov.

PÍSMO

  • Definícia firemného písma
  • Primárny font
  • Systémový font (pre elektronickú komunikáciu)
  • Definícia textových blokov a nadpisov
  • Definícia farebnosti textu na pozadí


FOTOGRAFIE

  • Pravidlá pre výber fotografií


INFOGRAFIKA

  • Definícia štýlu ikon
  • Definícia farebnosti ikon
  • Ukážka navrhnutej sady ikon
  • Definícia grafu
  • Definícia tabuľky


KORPORÁTNE MATERIÁLY

  • Definícia vizitka
  • Definícia Hlavičkový papier plná verzia DOC
  • Definícia Hlavičkový papier skrátená verzia
  • Definícia obálka DL
  • Definícia sloha so záložkou A4
  • Definícia poznámkový blok A4
  • Ukážka navrhnutej tlačoviny
  • Ukážka powerpoint PPT
  • Ukážka rollup


SOCIÁLNE SIETE

  • Profil Facebook
  • Profil Instagram
  • Profil LinkedIn
  • Profil Twitter
  • Príspevky na FB/IG


DIGITÁLNA KOMUNIKÁCIA

  • Emailový podpis
  • Emailový podpis s bannerom
  • Banner
  • Newsletter textový
  • Newsletter s fotografiou


OSTATNÉ

 • Faktúra
 • Zmluva
 • Razítko
 • Rollup
 • Polep vozového parku rezaná grafika
 • Polep vozového parku celopolep
 • Firemné tričká / košele

Grafický manuál

Spojením týchto dvoch manuálov (logo manuálu a design manuálu) vzniká grafický manuál.