Zdravotníctvo Tvorba loga

Modernizácia firemného logotypu AVENIER

Oslovila nás firma Avenier s potrebou modernizovať stávajúce logo. Súčasťou zadania bolo i jednoduchšie použitie logotypu na sociálnych sieťach. Po dôkladnej analýze stávajúceho logotypu boli zistené nasledujúce nedostatky.

Nedostatky:
1. Textová časť loga je tvorená vkusným bezpätkovým fontom, avšak rez je subtilný.
2. Obrázková časť loga je tvorená dvomi postavami, ale prevedenie je na prvý pohľad "nečitateľné". Šírka je dvojnásobkom výšky, nevhodné pre použitie ako ikony na sociálnych sieťach.

Riešenie:
1. Zosilnenie a ľahká úprava rezu písma.
2. Kompletné prepracovanie symbolu. Ten sa necháva inšpirovať pôvodnými postavami, avšak je ladne vykreslený jedným ťahom v tvare srdca. Chceme týmto zobraziť aj všeobecný symbol zdravia.