Firemné tlačoviny

Firemná brožúra
J. JINDRA s.r.o.

Spoločne s návrhom novej vizuálnej identity sme modernizovali firemné brožúry.

J. JINDRA s.r.o. je špecializovaná kováreň dodávajúca zápustkové výkovky zo zliatin medi a hliníku. Dodáva výkovky i obrobené diely vyrobené na mieru vrátane povrchových úprav. Ich know-how sa opiera o stály tím pracovníkov a špičkové technické vybavenie od softwaru pre návrh výrobkov až po kovacie lisy a obrábacie stroje.

Pre spoločnosť sme pripravili firemnú brožúru slúžiacu k predstaveniu spoločnosti pre potencionálnych klientov a ako propagačný materiál na svetových veľtrhoch. Práve z tohto dôvodu boli navrhnuté mnohé jazykové mutácie tejto firemnej tlačoviny.