Tvorba loga

Výberové konanie
vizuálnej identity
mesta

Zúčastnili sme sa výberového konania na dodávateľa nového loga a vizuálnej identity pre mesto Ústí nad Labem. 

Víťazný návrh si môžete pozrieť tu: https://www.font.cz/design/usti-nad-labem-predstavuje-novy-vizualni-styl.html

Mesto v údolí Labe ponúka mnoho zaujímavých cestovateľských zážitkov. Rodiny s deťmi ocenia zoologickú záhradu, zrkadlové bludisko, modelovú železnicu alebo hrad Střekov, na obdivovateľov modernej architektúry čaká Mariánsky most, stavebné kuriozity zastupuje kostol so šikmou vežou.
Súťaž bola vyhlásená ako otvorená, dvoj-fázová, v 1. fáze anonymná, v 2. fáze neanonymná. Súťažné návrhy boli hodnotené odbornou porotou. Cieľom súťaže bolo zjednotiť a systematizovať vizuálnu identitu štatutárneho mesta Ústí nad Labem vrátane jeho mestských obvodov, vybraných príspevkových organizácií a akciových spoločností mesta, posilniť komunikáciu hlavne smerom k občanom a návštevníkom mesta. Výsledkom súťaže je vizuálny štýl, ktorý nie je iba logom, ale aj logickým a komplexným systémom utvárajúcim jednotnú vizuálnu identitu Ústí nad Labem. Cieľom súťaže bolo vytvoriť grafický manuál pre aplikáciu nového vizuálneho štýlu a zaistiť praktický nástroj pre jeho celkovú implementáciu.