Grafický návrh webu

Grafický návrh
internetového portálu

Pre cestovnú kancelár Livingsotne sme vytvorili grafický návrh nového internetového portálu. S preslávenou brnenskou cestovkou sa môžete vydať do celého sveta. Organizujú expedície na všetky kontinenty, exkluzívne i vrátaen Antarktídy!

Súčasťou projektu bol návrh homepage, detail zájazdu, typová stránka a responzívny design. Súčasťou projektu nebol redesign loga