Tvorba loga

Tvorba loga začíná podrobnou analýzou cieľovej skupiny a končí finálnym predaním kompletnej dokumentácie vrátane všetkých výstupných formátov pre jednoduchú prácu s logom (logo manuálom). Špecializueme sa na tvorbu a modernizáciu firemných a produktových značiek, ktoré vynikajú svojou jednoduchosťou, eleganciou a minimalizmom. Hlavný dôraz kladieme na dôveryhodnosť a eleganciu. Cena vytvorenia nového loga (logotypu) vychádza predevšetkým z rozsahu a Vašich požiadaviek, ktoré je potrebné definovať. Hlavným faktorom pri určení konečnej ceny je počet požadovaných návrhov, časová náročnosť na ich vytvorenie a predovšetkým počet grafikov, ktorí sa budú zakázke venovať. Grafický návrh novej značky je časovo náročnejšia záležitosť a termín realizácie sa pohybuje do 14 dní.
Všetko
Tvorba loga
Vizuálna identita
Firemné tlačoviny
Obalový design
Grafický návrh webu

Vizuálna identita
CLOUD 150

Cloud je technológia, ktorá uľahčí vaše podnikanie a ochráni vaše dáta. IT vo firmách chápu ako…

Tvorba loga poisťovňa Colonnade

Colonnade je novým, ale silným hráčom s bohatými skúsenosťami na poli poisťovníctva v celom regióne…

Výberové konanie
vizuálnej identity
mesta

Zúčastnili sme sa výberového konania na dodávateľa nového loga a vizuálnej identity pre mesto Ústí…

Produktový katalog CLEARVIEW

Spoločnosť CLEARVIEW, ktorá je britským výrobcom krbových kachlí v tradičnom štýle, nám zadala…

Obalový design
Crystalite Bohemia

Originálny a moderný obalový design - desiatky obalov, stovky fotiek a tisíce hodín.... Spoločnosť…

Grafický návrh
internetového portálu

Pre cestovnú kancelár Livingsotne sme vytvorili grafický návrh nového internetového portálu. S…

Grafický návrh eshopu
iMi Partner

Pre iMi Partner, a.s. sme vytvorili grafický návrh internetového obchodu. Spoločnosť exportuje…

Logo pre technologickú spoločnosť SVS FEM

Vytvorili sme nové firemné logo pre SVS FEM s.r.o., ktorá sa od roku 1991 špecializuje na výpočty…

Vizuál pre advokátnu
kanceláriu VIVID LEGAL

Grafický vizuálny štýl pre mladú a dynamickú advokátnu kanceláriu VIVID LEGAL.

Postup realizácie
tvorby nového loga

 

Pre bližšiu predstavu o priebehu spolupráce si Vám dovoľujeme rozpísať jednotlivé kroky, ktoré vychádzajú z mnohoročných skúseností pri vytváraní nového loga.


Aby sme pre Vás vytvorili perfektné logo a zjednotili vizuálny štýl, je nutné dodržať jednotlivé na seba nadväzujúce kroky a predovšetkým zjednotiť čo najviac podkladov týkajúcich sa firmy, produktov, služieb a všetkých potrebných informácií.

 

Fáza 1 - Príprava

Spolupráca

Celým procesom spolupráce Vás bude sprevádzať náš projektový manažér, ktorý zaistí hladký priebeh realizácie. Kompletnú realizáciu nového loga a vizuálnej identity s Vami preberie na osobnej schôdzke alebo formou konferenčného hovoru.

Zadanie projektu

Upresníte nám svoje požiadavky a poviete nám, čo od nového loga očakávate. My navrhneme ideálne riešenie. Dohodneme sa tak na rozsahu a technickom prevedení.

Cenová ponuka

Akonáhle sa společne dohodneme na rozsahu zákazky bude Vám obratom zaslaná cenová ponuka s termínom realizácie. Cena nového loga sa odvíja od náročnosti (počtu návrhov, korektúr a celkového počtu grafikov, ktorí sa zákazke venujú). Ďalším ukazovateľom ceny je rozsah predaných manuálov a príprava podkladov k registrácii ochrannej známky loga.

Zmluva o dielo

Po odsúhlasení cenovej ponuky Vám pošleme návrh zmluvy o dielo vrátane príloh obsahujúcich špecifikáciu diela, časový harmonogram, jednotlivé termíny a technickú špecifikáciu.

Termín realizácie

Štandardne sú termíny k vytvoreniu novej vizuálnej identity nastavené nasledovne: 

- analýza projektu (4 dni)
- ručné náčrty symbolu loga (3 dni)
- vektorizácia symbolov (2 dni)
- výber vhodnej typografie (4 dni)
- interné konzultácie tímu (2 dni)
- rozpracovanie grafických návrhov (4 dni)
- príprava prezentácie (2 dni)
- odoslanie prezentácie
- korektúry a zapracovánie spätnej väzby (3 dni)
- príprava k predaniu dokumentácie (3 dni)

*Uvedené sú pracovné dni.

Fakturácia 1/3

Pri podpise zmluvy Vám bude automaticky vygenerovaná proforma faktúra vo výške 1/3 z celkovej čiastky projektu. Dňom úhrady štartuje realizácia projektu. Táto čiastka slúži aj ako skicovné v prípade výberového konania.

Fáza 2 - Realizácia

Zadanie projektu do 321 INTRA

Kompletná komunikácia aj jednotlivé termíny sú detailne archivované v našom projektovom systéme, ku ktorému máte neustály prístup. Prostredníctvom intranetového systému môžete s nami komunikovať, zdieľať podklady a zadávať jednotlivé korektúry.

Podklady / dotazník

Základom úspešnej realizácie každého projektu je zhromaždenie všetkých potrebných informácií o Vašej spoločnosti, medzi ktoré patrí definícia cieľovej skupiny, konkurencie a pôsobnosti. Ak budete chcieť niektoré body bližšie špecifikovať pošleme Vám projektový dotazník.

Analýza V nadväznosti na predanie podkladov sa pustíme do podrobnej analýzy projektu. Obvykle se zameriavame na:

- analýzu podkladov / rozsahu
- analýzu firemných služieb a produktov
- analýzu cieľovej skupiny
- analýzu konkurencie
Ručné náčrty Tvorbu loga spravidla začíname ručnými náčrtmi symbolu loga.
Vektorizácia loga do kriviek

Ďalším krokom je vektorizácia symbolov.

Typografia

Okrem veľkosti znaku sa zameriavame na dalšie charakteristiky, ktoré odlišujú rôzne písma. Záleží na použitom type písme, ale aj na hrúbke, sklone a šírke znaku.

Interné korektúry

Pri výbere vhodnej typografie a interných korektúrach tímu s art directorem rozpracujeme grafické návrhy nového loga.

Prezentácia

Prezentácia prebieha podľa dohody formou osobnej schôdzky, prípadne formou interaktívnej prezentácie v PDF.

Korektúry

Korektúry a zapracovania spätnej väzby z Vašej strany.

Fakturácia

Ak ste s koncepciou a finálnym výstupom spokojní, vystavujeme konečnú faktúru.

Fáza 3 - Predanie

Predanie

Obdržíte od nás kompletný balíček všetkých formátov nového loga (ai, pdf, eps, png, jpg). Súčasťou je aj predanie licencie výhradného užitia a príprava podkladov k žiadosti o registráciu ochrannej známky a základný logo manuál, ktorý obsahuje definície farebnosti CMYK, PANTONE, RGB, čierno-bielu variantu, špecifikáciu ochrannej zóny

Kompletné dáta sú predané na FLASH USB disku.

Registrácia loga Cena zahŕňa kompletné vytvorenie loga vrátane registrácie do svetovej logobanky Brands of the World™ a návrh odvodených dvoch variant loga, návrh logotypu vrátane dodatku (claimu) a príprava podkladov k registrácii ochrannej známky.
Príprava manuálov Logo manuál definuje základné varianty použitia loga, farebnosť, písmo a všetky možnosti manipulácie a koordinácie so značkou. Slúži na presnejšiu komunikáciu nielen v rámci firmy, ale aj pre externých dodávateľov reklamy či reklamné agentúry. Udržuje tak presné povedomie o značke vo vzťahu k zákazníkom.

Design manuál je predovšetkým prvým krokom k systematickému budovaniu jednotného vizuálneho štýlu. Správne používanie loga a corporate identity pôsobí na klientov aj zamestnancov ucelene a zaručuje tým jednotné vystupovanie, ktoré buduje profesionálny image a dôveryhodnosť služieb i produktov.