Firemné tlačoviny

Prezentačné materiály a technické listy ZEZ SILKO

Spoločnosť ZEZ SILKO, s.r.o. je predným výrobcom výkonových kondenzátorov, kompenzačných a filtračne kompenzačných zariadení NN a VN v Českej republike.

Zaisťuje komplexné služby súvisiace s kompenzáciou účinkov vrátane zmerania parametrov v sieti, spracovanie projektov, výrobu a uvedenie zariadenia do prevádzky.

História výroby výkonových kondenzátorov v Českej republike sa datuje od roku 1930. Disponuje moderným technologickým vybavením výroby. Systém riadenia akosti je certifkovaný podľa normy ISO 9001. Spoločnosť ZEZ SILKO kladie dôraz na ekológiu a životné prostredie.