Vizuálna identita

Návrh firemného grafického
štýlu ZEZ SILKO

V roku 2020 uplynulo už 90 rokov, počas ktorých firma ZEZ SILKO poskytuje svoje výrobky a služby zákazníkom. Toto významné výročie bolo spojené s novou firemnou identitou, ktorá poskytne partnerom spoločnosti úplne nový a moderný štandard vzájomnej spolupráce. Hlavným bodom uvedenej stratégie je nové logo, ktoré sa premietlo do celkovej komunikačnej stratégie.