Grafický návrh webu

Grafický návrh eshopu
iMi Partner

Pre iMi Partner, a.s. sme vytvorili grafický návrh internetového obchodu. Spoločnosť exportuje svoje reklamné predmety do 28 zemí na 5 svetadieloch.
imi Partner, a.s. bola založená už v roku 1993 a jej sklady, tlačiarne a dielne dnes zaberajú 3400 m2. Spoločnosť disponuje stabilným zázemím, v ktorom pracuje celkom 95 profesionálov. Z toho dve tretiny ľudí už viac ako päť rokov. Vymýšľa i realizuje akékoľvek efektívne riešenia na mieru. Za mnoho „tailor made“ produktov pre ich klientov získali desiatky ocenení.