Obalový design

Grafický design
obalu Pesto

Vytvorili sme grafický design obalu Pesto pestovanej aquaponicky, čistou prírodnou cestou bez pridanje chémie.

Akvapónia je pestovanie rastlín vo vode, ktoré spojuje chov rýb a pestovanie rastlín v akváriách k tomu určených.Tento spôsob pestovania rastlín bez pôdy je oveľa účinnejší než pestovanie v klasickej zemine, pretože v akvaponickom systéme môžeme pestovať rôzne druhy zeleniny, ako sú šaláty, uhorky, kaleráby a ďalšie, ale tiež ovocie (jahody apod.) a rôzne bylinky.

Ryby produkujú odpadové látky, ktoré sú potrebné pre rast rastlín. Amoniakom znečištená voda z rybích výkalov rybám nesvedčí, pretože amoniak je pre ne jedovatý a zhoršuje ich možnosť prijímať z vody kyslík. Naopak je však skvelým hnojivom pre rastliny. Rastliny tak žijú jednoducho z toho, čo ryby vylúčia. Odpady sú tedy v akvapónii vzájomne využívané ako zdroj živín. Tým, že je voda čerpaná ku koreňovému systému rastlín, dochádza k odoberaniu odpadových látok a k čisteniu vody. Nie je tak potreba používať drahé biologické filtre, vzduchovanie ani chemické prostriedky, aby bola voda v nádrži či akváriu udržaná v rovnováhe.

Pre viac informácií doporučujeme dočítať tu:)