POSTUP REALIZÁCIE SEO OPTIMALIZÁCIE WEBU

 
 

Pre bližšiu predstavu o priebehu spolupráce pri SEO optimalizácii si Vám dovoľujeme rozpísať jednotlivé kroky, ktoré vychádzajú z mnohoročných skúseností.

Aby sme dokázali úspešne optimalizovať váš web je nutné dodržať jednotlivé na seba nadväzujúce kroky, ktoré sú rozdelené do štyroch jednotlivých častí.

FÁZA 1 - Spolupráca

Spolupráca a konzultácie Celým procesom spolupráce Vás bude sprevádzať náš seo konzultant, ktorý zaistí hladký priebeh realizácie. Kompletný proces s Vami preberie na osobnej schôdzke alebo formou konferenčného hovoru.
Zadanie a nastavenie konverzných cieľov Predstavíte nám svôj projekt a poviete nám, čo od nás očakáváte. My navrhneme riešenie, ako splniť vaše požiadavky a dosiahnuť zvýšenie návštevnosti webu prostredníctvom vyhľadávačov google a zoznam. Dohodneme sa aj na rozsahu a technickom spracovaní.
Technický posudok Aby sme dokázali váš projekt úspešne optimalizovať musí byť jeho technické riešenie prispôsobené a sprístupnené našim programátorom a seo konzultantom tak, aby sme dokázali upraviť časti zdrojového kódu z ktorého je stránka vytvorená.

V 30% prípadov je spolupráca nad projektom ukončená práve kvôli zlému technickému stavu aktuálneho webu (typické u lacnejších webov programovaných na vlastných platformách). Toto rozhodnutie vychádza z technického posudku našich programátorov.
Cenová ponuka Hlavným ukazovateľom ceny seo optimalizácie webu je jeho rozsah. Predovšetkým sa jedná o celkový počet strán, produktov a nastavenie konverzných cieľov. Detailnejší rozpis cenovej ponuky vám bude zaslaný po prvej konzultácii.

Web, ktorý sa špecializuje na špecifický segment trhu s maximálnym dosahom 500 prístupov/mes. bude cenovo posudzovaný odlišne oproti eshopu, ktorý obsahuje desiatky kategórií a tisíce produktov. Rozsah vášho webu si môžete preveriť na www.xml-sitemaps.com
Zmluva o dielo VOP Po odsúhlasení cenovej ponuky Vám pošleme návrh zmluvy o dielo vrátane príloh obsahujúcich špecifikáciu diela, jednotlivé termíny a technickú špecifikáciu.
Fakturácia StartUP

Jednorazová platba za sprevádzkovanie SEO optimalizácie (StartUP on page SEO) podľa aktuálneho cenníku. Dňom úhrady štartuje kompletná realizácia.

FÁZA 2 - Sprevádzkovanie
(StartUP)

SEO audit stávajúceho riešenia SEO audit se realizuje iba u webov, kde bolo v minulosti SEO nastavené. SEO audit je jedným z prvých krokov, ktorý bude náš SEO špecialista vyhodnocovať. Podmienkou je predanie prístupov do Google Analytics, ideálne s nastavenou metrikou konverzie.
SEO analýza kľúčových slov V nadväznosti na cieľovú skupinu a hlavné konverzie webu pripravíme analýzu kľúčových slov, ktorá bude obsahovať mesačnú vyhľadávanosť, konkurenciu a dosah. Analýza kľúčových slov na webovej stránke pomáhá zistiť, aké slová či slovné spojenia sú používané bežnými užívateľmi pri hľadaní na internete. K analytike využíváme nástroje Marketing Miner a Collabim.
SEO analýza - Technický posudok Vypracujeme technický posudok, ktorý definuje hlavné prekážky pre vyhľadávajúce roboty a špecifikujeme chýbajúce parametre, ktoré doporučujeme na web pridať. Technický posudok SEO analýzy obsahuje návrh riešenia vrátane uceleného zadania pre vývojárov k náprave a odstráneniu prekážok.
Technické SEO Námety z predanej SEO analýzy je nutné zapracovať do zdrojového kódu programátorom, popr. prostredníctvom redakčného systému.
Kontrola zmien a nastavenia - indexácia webu vrátane vnútorných strán
- presmerovanie / duplicita domény
- úprava title podľa tabuľky Analýza klúčových slov
- h1, h2, h3 a h4
- parametre html header
- nastavenie description
- presmerovanie 301
- neexistujúca stránka 404
- nastavenie webmaster tools zoznam
- nastavenie webmaster tools google
- vnútorné prelikovanie webu
- kontrola robots.txt
- kontrola sitemap.xml
- optimalizácia veľkosti obrázkov
- rýchlosť načítánia webu
- kontrola responzívneho webu
- kontrola analytických nástrojov
Tvorba obsahu pre SEO Bez textu to nepôjde.. Navrhneme ideálny rozsah textového obsahu, ktorý je nutné na web doplniť. U odbornejších tém je text požadovaný zo strany klienta, u obecnejších dávame priestor nášmu copywriterovi.

FÁZA 3 - Zvýšenie a udržanie pozícií
(Linkbuilding)

Výmena spätných odkazov Budovanie spätných odkazov je jednou z najúčinnejších SEO techník k zvýšeniu návštevnosti webu. Naším cieľom je umiestniť pokiaľ možno, čo najväčší počet spätných odkazov, ktoré odkazujú na váš web. Ichúčinnosť sa však odvíja od tématicky obsahovo a oborovo príbuzných webových stránok, na ktoré je spätný odkaz umiestnený. Pri využití neprirodzeného a neodborného umiestnenia spätných odkazov (např. link farmy) hrozí riziko penalizácie a tým úplné vyradenie vášho webu z fulltextu.

Z tohto dôvodu využíváme pre výmenu spätných odkazov iba nami vytvorené webové stránky.
PR články pre SEO Platená forma linkbuildingu, ktorá obsahuje krátky PR článok s odkazom na web inzerenta. Súčasťou PR článkov pre SEO je účasť v diskuzných fórach a komentovanie článkov, príspevkov a inzerátov.
Tvorba microsite V prípade konkurenčného prostredia sa veľmi často využíva potenciál microsite webov. Microsite a onepage weby sú špeciálne vytvorený malé weby, fungujúce ako doplnok hlavnej webovej prezentácie.

FÁZA 4 - Reportovanie

Reportovanie návštevnosti - Google analytics Štandardné reportovanie výkonnosti SEO optimalizácie webu prebieha prostredníctvom nástroja Google Analytics, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok získavať štatistické dáta o počte návštevníkov a užívateľov svojho webu. Vďaka tejto službe je možné sledovať aktuálnu i historickú návštevnosť, chovanie užívateľov a ich vlastnosti. Prehľad návštevnosti obdržíte automaticky vždy v prvý deň nového mesiaca za predchádzajúce obdobie.
Reportovanie návštevnosti - pozícia kľúčových slov K analytike a vyhodnoteniu efektivity v rámci českých projektov využíváme nástroje Marketing Miner a Collabim. Marketing Miner je data mining nástroj pre online marketérov, predovšetkým so špecializáciou na SEO, PPC, copywriting a link building. Súčasťou analýzy je meranie pozícií vo vyhľadávačoch, vyhľadávanosť kľúčových slov, kontrola indexácie, monitoring zmienok, analýza konkurencie a ďalšie.
Kvartálny, polročný a ročný prehľad Pre náročnejších zákazníkov pripravujeme tiež individuálne reporty s kompletným prehľadom a vývojom nastavenej kampane. Bezplatné reporty zasielame vždy na konci roku.