Grafický návrh webu

Grafický návrh
onepage webu

Grafický návrh nového ONEPAGE WEBU v pozitívnych farbách veterinárnej kliniky ANIMED, ktorá sa špecializuje na diagnostiku a liečbu nádorových ochorení (rakoviny) psov a mačiek. MVDr. Jakub Pfeifr je členom prezídia Onkologickej sekcie ČAVLMZ a je vedúcim lekárom pre onkológiu na našej veterinárnej klinike. Na našej klinike pôsobí tiež prední európsky odborník na veterinárnu onkológiu, MVDr. Ondřej Škor, Dipl.ECVIM-CA (oncology).