Tvorba loga

Logo pre technologickú spoločnosť SVS FEM

Vytvorili sme nové firemné logo pre SVS FEM s.r.o., ktorá sa od roku 1991 špecializuje na výpočty metódou konečných prvkov. Od roku 1992 firma pôsobí ako ANSYS Channel Partner pre Českú republiku a Slovensko.
Ako jeden z mála channel partnerov SVS FEM ponúka plnú technickú podporu a predaj multifyzikálnych riešičov naprieč celým portfóliom firmy ANSYS a splnili sme certifikáciu pre všetky fyzikálne oblasti a oblasti predaja, ktoré sú v komunite ANSYS k dispozícii. V súčasnej dobe má tím viac než dvadsať analytikov - špecialsitov na problematiku numerických simulácií. Za dobu svojej existencie riešila viac než 400 rôznych projektov, ako pre tuzemských, tak pre zahraničných zákazníkov. Patrí medzi špičkové pracoviská v tuzemsku i v zahraničí v oblasti simulácií veľmi rychlých dynamických javov a spolupracuje na niekoľkých medzinárodných projektoch v oblasti vojenstva.