Tvorba loga

Redesign firemného loga ZEZ SILKO

Pri príležitosti výročia 90 rokov výroby kondenzátorov v ČR predstavila spoločnosť ZEZ SILKO nové logo a novú grafickú identitu firmy. Spoločne s predstavením loga sme spustili nové firemné webové stránky.
História výroby výkonových kondenzátorov v Českej republike sa datuje od roku 1930. Disponuje moderným technologickým vybavením výroby. Systém riadenia akosti  je certifikovaný podľa normy ISO 9001. Spoločnosť ZEZ SILKO kladie dôraz na ekológiu a životné prostredie.