Firemný intranet

VYTVORENIE FIREMNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Kompletný návrh a programovanie firemného informačného systému pre odberateľov a servisných technikov a pohonných hmôt.
Adast Engineering, s.r.o. je inžiniersko – dodávateľská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyššie typy dodáviek pre skladovanie, výdaj a technológie ropných produktov s určením pre majiteľa a prevádzkovateľa elektráreň, skladov, čerpacích staníc a priemyslových areálov.