Firemný intranet

VÝROBNÝ A ZÁKAZKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Pro výrobnú spoločnosť MAD FOX sme vytvorili zákazkový interný informačný systém pre riadenie výroby, zamestnancov a kompletného skladového hospodárstva na mieru.