Firemný intranet

GRAFICKÝ NÁVRH PROSTREDIA INTRANETU

Súčasťou vytvoreného jednotného firemného štýlu bola dodaná kompletná grafika firemného intranetu vrátane symbolov, ikoniek a navigačných prvkov nasadená na externý IS.