Technológie Produktové video 3D video animácie

3D videoprezentácia reaktoru ENERGY WELL

Projekt malého modulárneho vysokoteplotného jadrového reaktoru chladeného tekutými soľami predstavuje moderný zdroj energie, založený na stavebnicovej konštrukcii s vysokou pasívnou bezpečnosťou a nižšími investičnými nárokmi.
Energy Well cieli na dodávky čistej a stabilnej energie na regionálnej úrovni. Či už pre kritickú mestskú infraštruktúru alebo pre veľké výrobné závody či dodávky tepla pre domácnosti. Nadväzuje na stratégiu decentralizácie zdrojov elektriny a prináša spôsob, ako udržateľne naplniť nízkouhlíkové ciele svetového spoločenstva.
Technológie Produktové video 3D video animácie

Podobné realizácie