Výrobné firmy 3D video animácie

3D animácia logistického systému FILIPA

Spoločnosť FILIPA bola založená v roku 1998. Z malej firmy, ktorá v prvých rokoch svojej existencie mala iba 5 zamestnancov, sa postupne stala spoločnosť, ktorá zamestnáva takmer tisíc ľudí.

FILIPA je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov ľudí so zdravotným postihnutím v rámci Českej republiky – aktuálne zamestnávajú okolo 450 zdravotne znevýhodnených osôb. FILIPA je zároveň i spoľahlivým obchodným partnerom pre predné české i medzinárodné spoločnosti nielen v oblasti automobilového priemyslu – zaoberajú sa najmä logistickým servisom, montážami a kontrolou pohľadových dielov.