Development / reality

Webová prezentácia
developerskej spoločnosti

NET Development s.r.o. je česká developerská spoločnosť zameraná na výstavbu a prípravu projektov, ako sú rezidenčné areály na bývanie, bytové a polyfunkčné domy, rodinné domy, ale také na prípravu stavebných parciel, priemyslových areálov, komerčných objektov predovšetkým v regióne Brna a jeho okolí.