Development / reality

Webové stránky
predaj pozemkov Za Humny

Za Humny je nová obytná zóna v obci Čestice (okres Rychnov nad Kněžnou) v priestore okolo stávajúcej cyklotrasy a cesty na Pardubice. Vytvoria sa tu stavebné parcely, bytové domy, radové domy, parkovacie miesta a tiež priestory pre zábavu (detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, vonkajšia posilňovňa a ďalšie).
Obec Čestice prináša svojim obyvateľom strategickú polohu a základnú občiansku vybavenosť. Leží na strete hlavných ciest na Pardubice a Hradec Králové, neďaleko piemyselnej zóny Kvasiny, v blízkosti lesov i cyklotrás.
Cieľom projektu je vytvoriť priateľské a rodinné susedstvo tzv. za humny, ktoré bude svojim obyvateľom prinášať maximálne pohodlie, bezpečie i vyžitie. Jednoducho - vytvoriť miesto pre šťastný život.