Produktové weby

Softwarový
nástroj CEOS

Vytvorili sme web pre expertov na pokročilú analýzu dát CEOS Metadata.

CEOS MetaData je softwarový nástroj, ktorý slúži k automatickej správe podnikových metadát. Ich priebežné dolovanie, vizualizácie, interpretácie vzťahov, budovanie business glossary a dátových katalógov umožňuje lepšie pochopiť a efektívne spravovať aj tie najrozsiahlejšie IT systémy.
Komplikovanosť, previazanosť a nedostatočná dokumentácia systémov spôsobuje problémy, ktoré sa dajú zhrnúť nasledovne: drahý a dlhý vývoj, vyššia chybovosť, problém s business kontinuitou a nedostatočná dokumentácia.

CEOS MetaData je nástroj, ktorý vám pomôže tieto problémy otvoriť a postupne eliminovať.