Produktové video

Výroba zubných kefiek SPOKAR

Spoločnosť neustále kladie maximálny dôraz na kvalitu svojich výrobkov. Ich dôkazom je certifikát na systém riadenia akosti podľa EN ISO 9001, ktorý spoločnsoť získala prvýkrát už v roku1997. Posledný re-certifikačný audit prebehol v roku 2019 podľa inovovanej normy EN ISO 9001:2015. Certifikačnou spoločnosťou firmy je spoločnosť NQA. O významnosti spoločnosti Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov na našom trhu svedčí i ocenenie "100 obdivovaných firiem v Českej republike v roku 2002", ktoré udeľuje združenie CZECH TOP 100.