Firemné weby

Web výrobnej firmy
Regutec

Ekologická výroba výrazne prispievajúca k ochrane životného prostredia a k využívaniu druhotných surovín.
Predmetom činnosti sa od založenia spoločnosti Regutec a.s. v roku 1993 stala výroba pryžových výrobkov lisovaných z rozdrtených použitých pneumatík, ktorá je dodnes jej hlavnou náplňou. Pryžové výrobky sú vyrábané lisovaním granulátu z použitých pneumatík a polyuretanových spojív a farbív.