Firemné video

Náborové video NAGEL GROUP

Nagel Group je spoločnosť špecializujúca sa na skladovanie a prepravu produktov vyžadujúcich stálu nízku teplotu, ktorá je spolu s rýchlosťou prepravy kľúčová pre zákazníkov spoločnosti. Nagel Group tieto požiadavky splňuje na špičkovej úrovni, ale ako takmer každú spoločnosť aj ich trápi nedostatok pracovníkov.

Náročné pracovné podmienky spoločnosť kompenzuje priateľským prístupom a podporou prostredia pre vznik kvalitného kolektívu, ktorý je vo videu viditeľný zároveň s ukážkou voľných pozícií, ktoré firma ponúka.