Firemné video

Náborové video INVENTEC

Inventec (Czech) s. r. o. je súčasťou globálneho lídra Inventec Corporation, ktorý se zaoberá výrobou a vývojom produktov elektroniky a informačných technológií. Firemné hodnoty spoločnosti, ako inovácia, kvalita, dôraz na spokojného zamestnanca a zákazníka, robí z Inventecu jedného z najväčších výrobcov elektroniky na svete. Inventec (Czech) s. r. o. je tiež súčasťou združenia RBA, čím sa zaväzuje dodržiavať ľudské práva, bezpečnosť na pracovisku a netolerovať nečestné jednanie voči pracovníkom.