Firemné video

Firemné video výrobcu ARKYS

Spoločnosť ARKYS, s.r.o., pôsobí na českom trhu od roku 1997. Za dobu svojej existence sa stala najväčším výrobcom a dodávateľom drátených káblových žľabov v Českej republike.

Jednou z ich veľkých obchodných predností je skutočnosť, že pri výrobe káblových žľabov nie sú odkázaní na žiadne subdodávky. Celú výrobu žľabov a ich príslušenstva, vrátane finálnej časovo veľmi náročnej povrchovej úpravy zinkovaním, realizujú prostredníctvom vlastných technológií. Ich zinkovňa je jednou z najmodernejších galvanických liniek v ČR.
Významným milníkom pre nich bol rok 2010, kedy dokončili modernú automatizovanú výrobnú linku s vysokou výrobnou kapacitou pre výrobu inovovaných žľabov typu MERKUR 2. Vďaka tejto skutočnosti sú schopní veľmi pružne reagovať na požiadavky zákazníkov a expedovať často i veľké zákazky vo veľmi krátkych časových intervaloch.
Osvedčený a dlhodobo preverený systém káblových žľabov MERKUR rozšírili o systém MERKUR 2, ktorý vychádza z dlhoročných skúseností a reflektuje nové požiadavky na optimalizáciu a efektivitu jeho použitia. Rovnako ako jeho predchodca je určený na realizáciu káblových trás silnoprúdových, svetelných a motorických rozvodov, slaboprúdov, rozvodov merania a regulácie a ďalšie podobné účely.