Firemné video

Firemné video produkcie ADAST

Firemné video pre spoločnosť Adast Systems, a. s. Video nás prevádza technologickým procesom a výrobou zariadenia na čerpanie, meranie a výdaj kvapalných a plynných palív a na príslušenstvo čerpacích staníc. Pre spoločnosť Adast sme okrem videa pripravili aj kompletné webové stránky a interný systém na mieru.