Firemné video

Firemné propagačné video Cayman Pharma

Zaujímavé prostredie farmaceutickej spoločnosti dalo vzniknúť tomuto krásnemu videu. Využitie takéhoto prezentačného videa je veľmi pestré, jedná sa o skvelú vizitku firmy, ktorú využijete či už online alebo aj na veľtrhoch či ako perfektný úvod každého dôležitého jednania.
Cayman Pharma patrí medzi najvýznamnejších výrobcov aktívnych farmaceutických substancií (API) vyrábaných v režime SVP na báze prostaglandinov na svete. Naše patentované postupy syntézy prostaglandinov sú používané a ďalej vyvíjané už viac ako 20 rokov v sídle spoločnosti Cayman Pharma s.r.o. neďaleko Prahy. Zhoda s požiadavkami SVP je priebežne prevrovaná českými regulatornými autoritami (SÚKL, ÚSKVBL) a US FDA.