Firemné video

Promo video
ZLIEVAREŇ KUŘIM

Kuřimská zlievareň bola postavená podľa projektu firmy LESTER B. KNIGHT ASOCIATES - CHICAGO na mieste pôvodnej strojárskej haly brnenskej Zbrojovky. Pozrite sa na firemné promo video spoločnosti, ktoré sme dodali my. Prostredie zlievarne dáva videu úžasnú atmosféru.

Do zlievarne bola prevedená výroba odliatkov pre obrábacie stroje zo známej brnenskej VAŇKOVKY s dlhoročnou trádíciou zlievarenskej výroby. Spoločne s výrobou bola do mesta Kuřim preložená i nemalá časť kvalifikovaných zlievačov, modelárov a technikov, čím boli vytvorené predpoklady pre zachovanie vysokej odbornej úrovne výroby v novej zlievarne. Do roku 1960 vzrástla výroba na 15 000 t/rok.

V roku 1992, v rámci privatizácie, došlo k osamostatneniu zlievarne a vzniku samostatnej spoločnosti Zlievareň Kuřim, a.s.

Hlavným strategickým zámerom vedenia spoločnosti je zachovať charakter komerčnej zlievarne šedej a tvárnej liatiny s orientáciou na výrobu náročných odliatkov pre obrábacie stroje a ostatné odvetvia priemyslovej výroby a súčasné dosiahnutie max. podielu vývozu odliatkov na západné trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa sa kladie veľký význam na inováciu výrobných technológií.