3D video animácie

Grafická video
animácia DELINFO

DelInfo, spol. s.r.o. je členom skupiny ICZ od roku 2008. Ponúka rozsiahle portfólio produktov a služieb v oblasti výskumu, vývoja a implementácie špecializovaných riešení pre sektor obrany – predovšetkým geografických, ale i ďalších informačných systémov pre velenie a riadenie vojenských štábov a jednotiek.


Našou úlohou bolo v krátkom animačnom videu vysvetliť ako funguje nový systém riadenia boja, s ktorým práve firma DelInfo prichádza na trh.