3D video animácie

3D modelovanie / vizualizácia nového výrobku

Ukážka 3D modelu konštrukčne zložitého výrobku z polypropylénu, ktorý demonštruje, aké kvality svojich produktov je schopný dosiahnuť najvýznamnejší výrobca obalových tvaroviek z EPS a EPP v Českej republike. A aby tento výrobok nemusel zasielať na ukážku po celom svete, vytvorili sme tieto 3D modely vrátane animácie.

Súčasťou projektu bola texturácia a rendering a video animácie použitia výrobku.